Skip to main content

Kunst Kring Duiven

Deelnemen aan een cursus of workshop, dit is belangrijk om te weten

Voorwaarden bij deelname aan cursus
Inschrijven

Voor deelname aan een cursus dient u zich ieder jaar opnieuw in te schrijven. U kunt dit doen door het formulier bij de betreffende cursus in te vullen. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan niet te lang met inschrijven te wachten.

De inschrijving geldt voor de gehele cursus, tussentijds annuleren is NIET mogelijk.

Bij opzegging van een cursus wordt € 12,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Als een cursusbijeenkomst uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, wordt deze les later ingehaald, zonder extra kosten. Bij te weinig belangstelling hebben wij het recht een bepaalde cursus niet door te laten gaan.

Workshops dienen vooraf te worden betaald. Bij annulering wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Betalen

Het cursusgeld kan op de volgende wijze worden voldaan:

  • de cursussen van 10 bijeenkomsten of minder dient u één keer te betalen.
  • de langere cursussen kunnen in twee termijnen worden betaald: vóór 1 november de eerste termijn en vóór 1 januari de tweede termijn.

Gelrepas

Houders van een Gelrepas kunnen hiervan gebruik maken.

Materialen 

Uiteraard lopen de benodigde materialen per cursus uiteen. Van uw docent hoort u waar u zelf voor dient te zorgen en welke materialen aanwezig zijn. Sommige materialen kunt u bij ons tegen aantrekkelijke prijzen aanschaffen.

De cursusprijzen die genoemd worden op de website en de brochure zijn altijd, tenzij anders vermeld, exclusief materialen.

Vakanties 

Tijdens de schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven. 

Indien cursisten en docenten tijden de vakanties door willen gaan met hun cursus, wordt in onderling overleg hierover beslist.

Aansprakelijkheid

De KKD stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële schade, dan wel lichamelijk letsel. Onder materiële schade wordt niet uitsluitend begrepen verlies of beschadiging van kleding, materiaal en/of andere eigendommen.

Een cursus proberen?

Wilt u eens kijken of een cursus iets voor u is? 
Kom een keer vrijblijvend meedoen.

opendag

Maak een afspraak